Gofal a Chynnal a Chadw

Gofal a Chynnal a Chadw

Mae wyneb carreg cwarts Horizon yn ddi-byll, gwead caled ac mae'r gyfradd amsugno dŵr bron yn sero. Ond os ydych chi'n gwneud gofal a chynnal a chadw da, bydd yn helpu i wneud cynhyrchion yn cael eu defnyddio'n hirach.

1. Yn ystod unrhyw brosiectau addurnol, peidiwch â rhwygo'r ffilm amddiffynnol ar wyneb carreg artiffisial nes bod y prosiect wedi'i gwblhau.

2. Pan fydd unrhyw hylif fel inc, te coffi, te, olew a sylweddau eraill, mae pls yn eu glanhau cyn gynted â phosibl.

3. Peidiwch â defnyddio unrhyw alcali asid cryf i lanhau wyneb y garreg cwarts. Rydym yn awgrymu defnyddio asid nad yw'n niwtral ac sylwedd alcali - fel asid hydroclorig gwanedig a glanhawr teils ceramig.

4. Er mwyn cadw wyneb carreg cwarts yn llyfn, peidiwch â defnyddio sylweddau miniog i niweidio.

5.Bydd yn helpu i gadw perffeithrwydd, gwychder a llewyrch cerrig cwarts â chynnal yn rheolaidd.